“לקבוע מטרות זה הצעד הראשון בהפיכת הבלתי נראה לנראה.”