“כאשר אתה רעב, תאכל את האורז שלך. כאשר אתה עייף, תסגור את עיינך. טיפשים יכול להיות שיצחקו עלי, אך חכמים יבינו למה אני מתכוון.”