“מצליחנים משתמשים במילים שאומרות ‘אני חייב’ ו’אני אהיה’.”