“השכלה היא דרכון אל העתיד, כיוון שמחר שייך למי שמוכן היום.”