“אין לי השכלה, יש לי השראה. אם הייתי משכיל, הייתי טיפש גמור.”