“שלושה דברים לא יכולים להיות מוסתרים לאורך זמן: השמש, הירח והאמת.”