“צ’אק נוריס פעם השתין על מיכל גז של משאית בתור בדיחה, המשאית הזאת ידוע היום כ’אופטימוס פריים’.”