“יש קוסמים שיכולים ללכת על המים, צ’אק נוריס יכול לשחות ביבשה.”