“אני, אני אדם לא כנה ואתה תמיד יכול לסמוך על אדם לא כנה שיהיה לא כנה. בכנות, אלה האנשים הכנים שמהם אתה צריך להיזהר.”