“כשמפלצות הולכות לישון הן בודקות שאין להן צ’אק נוריס מתחת למיטה.”