“צ’אק נוריס מת לפני 20 שנה, מלאך המוות עדיין לא קיבל את האומץ לספר לו.”