“דברים טובים אולי קורים למי שמחכה, אבל רק הדברים שנשארו על ידי אלו שלא חיכו.”