“תנו לי שש שעות לכרות עץ ואני אשתמש בשעה הראשונה כדי להשחיז את הגרזן.”