“אם אתה נותן לאנשים ‘למה’ טוב מספיק, הם תמיד ימצאו את ה’איך’.”