“כל פעם שאתה אומר ‘אני יכול’ או ‘אני לא יכול’, אתה צודק בכל מקרה.”