“פעם שוטר עצר את צ’אק נוריס, לשוטר היה מזל לעזוב עם אזהרה”