“אתה אף פעם לא מבוגר מדי בשביל להציב לעצמך יעד חדש או לחלום חלום חדש.”