“מי שיש לו בריאות, יש לו תקווה; מי שיש לו תקווה, יש לו הכל.”