“הזדמנות לא דופקת בדלת. היא מציגה את עצמה כשאתה מרסק את הדלת.”