“אם אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע, כל הדרכים ייקחו אותך לשם.”