“בשבילי החיים הם תמיד להיות רעב. המשמעות של החיים היא לא פשוט להיות קיים, לשרוד, אלא להתקדם הלאה, לעלות למעלה, להשיג, לכבוש.”