“אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה עם הידיים בכיסים.”