“הדרך שבה אני רואה את זה, תחיו כל יום כאילו הוא יום ההולדת שלכם.”