“אחת התכונות היפות בחברות אמיתית היא להבין אחד את השני.”