“שום דבר הוא לא שגוי לחלוטין. אפילו שעון שבור מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום.”