“בעל הוא אחד שאחרי שהוא הוריד את הזבל, נותן את התחושה כאילו הוא ניקה את כל הבית.”