“לאדם שיש לו רק פטיש, כל דבר מתחיל להראות כמו מסמר.”