“משיכה מינית מורכבת מחמישים אחוז של מה שיש לך ועוד חמישים אחוז של מה שאנשים חושבים שיש לך.”