“יש קו דק בין גאונות ושיגעון. אני מחקתי את הקו הזה.”