“כלב הוא היצור היחיד בעולם שאוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך.”