“הבעיה היא לא הבעיה, הבעיה היא הגישה שלכם לגבי הבעיה.”