“אני מעדיף להתחרט על הדברים שעשיתי מאשר על הדברים שלא עשיתי.”