“החיים הם לא בעיה שצריך לפתור, אלא מציאות שצריך לחוות.”