“בשלוש מילים אני יכול לסכם את כל מה שלמדתי על החיים: ‘הם ממשיכים הלאה’.”