“אם אתה לא יכול לעשות את זה טוב, לפחות תגרום לזה להראות טוב.”