“זה בסדר לחגוג את ההצלחה אבל זה יותר חשוב לשים לב ללקחי כישלון.”