“ההצלחה היא מורה גרועה. היא מפתה אנשים חכמים לחשוב שהם לא יכולים להפסיד.”