“ההבדל בין אדם מוצלח לאחרים הוא לא חוסר כוח, לא חוסר ידע, אלא חוסר רצון.”