“המוסיקה שלי נלחמת נגד המערכת שמלמדת לחיות ולמות.”