“הבעיה בחיים היא לא שאין תשובה, אלא שיש כל כך הרבה תשובות.”