“בסוף זה לא ישנה כמה נשימות נשמת אלא כמה רגעים עצרו לך את הנשימה.”