“אני אהיה, שניים מהמילים החזקות שיכולות לצאת לך מפה בגלל שמה שתגיד אחריהם יעצב את המציאות שלך.”