“רק תחשבו כמה טיפש האדם הממוצע ואז תחשבו שחצי מהם טיפשים יותר.”

משפטים על טיפשות