“אם אתם רוצים שמשהו יעשה כמו שצריך, עשו אותו בעצמכם.”