“כשרוח השינוי נושבת יש אנשים שבונים קירות ויש אנשים שבונים תחנות רוח.”