הרושם הראשוני שאדם מסויים יוצר אצל אדם אחר נקבע אחרי 4 שניות.