בדנמרק מותר לנסות לברוח מהכלא, אם תתפסו תצטרכו לחזור לרצות את שאר העונש.