“חיים רק פעם אחת, אך אם תחייה נכון, פעם אחת מספיקה.”