“הגישה שלך, לא הכישרון שלך, תקבע כמה גבוה אתה תגיע.”