“הבעייה לעולם איננה איך להכניס לראש מחשבות חדשות וחדשניות, אלא כיצד להוציא את הישנות.”